Hatályba lépett 2023.07.01. napján, a gyártói felelősségi rendszer szabályairól szóló 80/2023 (III. 14.) Kormányrendelet (úgynevezett EPR rendelet)? Az EPR rendszerben a gyártó viseli a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék életciklusa során annak hulladékká válását követően. A hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítését a MOHU mint koncessziós társaság valósítja meg. A rendelet hatályba lépésével jelentősen megváltoznak a cégek adatszolgáltatási, nyilvántartási, valamint díjfizetési kötelezettségei.

Nézzük, mi is az az EPR díj, és miért fizetjük?
Az EPR díj nagyon hasonló a termékdíjhoz. Ám míg a termékdíjat a csomagolószer gyártója fizeti a csomagolószer gyártása miatt, addig az EPR díjat a csomagolást létrehozó vállalkozónak, mint kötelezettnek kell megtérítenie.

Hogy is van ez a gyakorlatban?
Nagy fontos, hogy a cég életében a beszerzésért felelősnek a jövőben alapvető feladata lesz megnézni, hogy honnan és milyen termék érkezik a céghez, mi az a termék, ami beszerzésre került. Emellett vizsgálni kell az áru mozgatásához, rakodáshoz, szállításához, szükséges úgynevezett ideiglenes védőburkolatot is. Mindezt azért hogy meg tudjuk állapitani, termékünk EPR díjban érintett e.

Melyek az EPR díj köteles termékek?

 • csomagolások
 • elemek és akkumulátorok
 • irodai papír
 • textiltermékek
 • egyes SUP termékek
 • gépjárművek
 • reklámhordozó
 • papír bútorok fából
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • gumiabroncs
 • sütőolaj és zsír
Az EPR díj érinti az előállítót, a forgalmazót, és felhasználót egyaránt, mivel az EPR díj kiterjed a termékre, annak hulladékára, és a hulladékkal kapcsolatos tevékenységre (hulladékkezelés).

Regisztráció
A gyártónak (EPR termék kibocsátójának) 2023. május 1-jétől – 2023. május 31-ig kell nyilvántartásba vételi kérelmet benyújtani (regisztrálni) az országos hulladékgazdálkodási hatóság felé a hatóság által kiadott adatlapon.

Nyilvántartás kialakítása, és rendszeres adatszolgáltatás
Ezen felül a gyártót nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek is terhelik, melynek során az adatokat minden negyedévet követő hónap 20. napjáig kell a hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldenie. A nyilvántartást az adatszolgáltatásra kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség teljeskörű teljesíthetőségére, és ellenőrzések során a termék és a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségére.

EPR díj megfizetése
AZ EPR díj megfizetése a MOHU Zrt-nek fog történi a bevallás benyújtását követően a MOHU által kiállítót számla 15 napon belül történő díjrendezésével. Ha az adatokban hiba keletkezik, akkor van lehetőség kezdeményezni a meghatározott díjtétel módosítását MOHU- Zrt-nél. A bevallás elmaradása nem mentesíti a kötelezettet a díj megfizetése alól.

Hogyan alakítsunk ki megfelelő, és jól használható adatszolgáltatási rendszert?
Mint a fentiekből is látható, a precíz nyilvántartás lesz az alapja az elvárt és korrekt adatszolgáltatásnak. Mivel lehetőség van egyéni és kollektív teljesítésre a rendszerben, ezért kiemelten fontos alaposan végiggondolni, és egy szakmailag felkészült hulladékgazdálkodási szakértő támogatását kérni, akinek a segítségével biztonsággal ki tudjuk alakítani az új nyilvántartási rendszert, aki támogat az új rendszer bevezetésekor, illetve szakszerű tanácsokkal lát el a hulladékgazdálkodási tevékenységünket érintő bevallásaink elkészítésekor.

Mindezekben tudunk mi Ön mellett állni, hiszen szakértői csapatunkkal, mindig naprakész ismereteinkkel biztos szakmai támogatást tudunk nyújtani nyilvántartási rendszerének az új rendszerhez történő igazításában, MOHU regisztrációban, tevékenységéből keletkező hulladékainak besorolásában, és EPR díj fizetési kötelezettségéhez szükséges feladatok elvégzésében.

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, vagy többet szeretne meg tudni szolgáltatásainkról, lépjen velünk kapcsolatba:

EU-PRO EHS Consulting Kft.
Székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. földszint
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
Fióktelep: 1172 Budapest, Jászivány utca 80.
Adószám: 27879489-2-08